Đề nghị của ô Sơn Trần với TNS Ngô Thanh Hải

Kính gửi Ông Ngô Thanh Hải

Thượng Nghị Sĩ Canada

Kính thưa Ông,

Xin chuyển đến Ông nhận xét hợp tình hợp lý của Son Tran. Rất mong được sự quan tâm của Ông.

Trân trọng

Hữu Nguyên

huunguyen

Advertisements
This entry was posted in Thời Sự. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s