Chứng cớ về báo Người Việt

1-Đỗ Ngọc Yến ngồi ở vị trí chủ tọa

z731.gif

z733.gif

2-Bài báo NV có hình vẽ lá cờ vàng trong chậu rửa chân

z722.gif

3-Bài báo NV công khai đăng hình HCM đang tưới cây

1aaa34_zpsb0248f85.jpg

4-Bài báo xuân NV với đủ tên cán cộng cấp bự

z737.gif

5-Bài của Sơn Hào trên báo NV mạ lị toàn thể quân dân cán chính VNCH

alt

alt

alt

alt

Advertisements
This entry was posted in Thời Sự. Bookmark the permalink.

9 Responses to Chứng cớ về báo Người Việt

  1. Pingback: Hoàng Ngọc An- Gửi Quý ÔB Lữ Giang, Minh Ngữ, Góp Gió ( v ụ báo NV-SGN) |

  2. Pingback: Các links đến các bài về vụ tập đoàn NV kiện báo Sài Gòn Nhỏ |

  3. Pingback: Các links của các bài về vụ báo NV kiện báo Sài Gòn Nhỏ |

  4. Pingback: TRẢ LỜI THẮC MẮC LIÊN QUAN ĐẾN BÁO SÀI GÒN NHỎ |

  5. Pingback: Hoàng Ngọc An – TRẢ LỜI THẮC MẮC LIÊN QUAN ĐẾN BÁO SÀI GÒN NHỎ | Vụ kiện báo Sài Gòn Nhỏ

  6. Pingback: Hoàng Ngọc An- Gửi cựu Th/u Phan Nhật Nam ( về lá thư ông gửi ch o KHG Dương Nguyệt Ánh được phổ biến ở net ngày 28-1-2015) | Vụ kiện báo Sài Gòn Nhỏ

  7. Pingback: BS.Trần Văn Tích- Người trí thức Dương Nguyệt Ánh |

  8. Pingback: Tài Liệu vụ báo NV kiện báo Sài Gòn Nhỏ- 2015 |

  9. Pingback: Links các bài về vụ báo Sài Gòn Nhỏ-Người Việt- Feb 2015 |

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s