Tài Liệu bà Thu Hạnh v/s Nguyễn Đình Thắng- Tháng 8-2014

TÀI LIỆU VỤ BÀ THU HẠNH TỐ CÁO ÔNG NGUYỄN ĐÌNH THẮNG

Trong thời gian qua, cộng đồng bị xôn xao vì bà Tôn Nữ Hoàng Hoa viết thư (August 23, 2014) với tựa đề “YÊU CẦU T/S NGUYỄN ĐÌNH THẮNG LÊN TIẾNG VỀ VIỆC SANG ĐOẠT CHỦ QUYỀN TRƯỜNG DẠY LÀM TÓC CỦA CÔ PHẠM THU HẠNH”.

Chúng tôi gom tại đây một số nét chính yếu từ những mails chính thức của 2 phía: bà Thu Hạnh và ô Nguyễn Đình Thắng. Tài liệu này sẽ được cập nhật thường xuyên mỗi khi có tin mới. Ý kiến cá nhân chúng tôi là bà Hoàng Hoa, ô Nguyễn Đạt Thịnh nên dùng uy tín cá nhân kêu gọi luật sư giúp bà Thu Hạnh miễn phí, đưa vấn đề này ra luật pháp. Vị nào muốn cho ý kiến thì cần coi cho đủ tài liệu từ đôi bên ( bà Hạnh-ô Thắng)

Diễn tiến:

1August 23,2014: Lá mail đầu tiên của bà Hoàng Hoa gửi net, nội dung là bà nhận thư kêu cứu của bà Thu Hạnh, tố cáo ô Nguyễn Đình Thắng cướp cơ sở làm ăn mà bà dày công xây dựng trong 25 năm. Lá thư cũng kêu gọi cộng đồng giúp bà Thu Hạnh có tiền để mướn luật sư vì hiện giờ bà Thu Hạnh không còn tiền. Lá thư của bà Hoàng Hoa không trưng được rõ ràng chứng cớ mà chỉ như một câu chuyện được kể. Xem tại đây: Bà Hoàng Hoa yêu cầu ô Nguyễn Đình Thắng lên tiếng về vụ sang đoạt chủ quyền tiệm của bà Thu Hạnh.

2-Sau đó, một vài người bày tỏ ý kiến. Họ cho rằng bà Hoàng Hoa mới nghe một chiều, bà Thu Hạnh là thương gia buôn bán đã lâu, không có lý gì cộng đồng phải quyên góp như bà Hoàng Hoa kêu gọi, ô Nguyễn Đình Thắng là người đang tranh đấu cho nhân quyền và Mỹ là xứ sở có luật pháp, không thể nào có sự sang đoạt, vô lý, dễ dàng như vậy. Bên cạnh đó, một số nicks thì vội vàng chụp lấy và mạ lị ô Nguyễn Đình Thắng. Ô Nguyễn Đình Thắng có trả lời gián tiếp cho bà Hoàng Hoa qua bài sau: Nguyễn Đình Thắng trả lời gián tiếp cho thư của bà Hoàng Hoa.

Tóm lược thư này: ô Nguyễn Đình Thắng kể rằng bà Thu Hạnh đến nhờ BPSOS giúp trường của bà khôi phục hoạt động để qua kỳ tái kiểm định (accreditation). Ô Thắng cho biết muốn hợp tác để có thể sau này xin chính phủ trợ cấp vì là trường dạy nghề cho phụ nữ thì phải tái cấu trúc. Nghĩa là phải có hội đồng quản trị để có sự cân bằng và kiểm soát. Bà Hạnh đồng ý và tên mới, hội đồng quản trị ra đời. Đồng thời ô Thắng thuê cơ sở tại trụ sở BPSOS cho công ty mới. Sau 4 tháng, ô Thắng quyết định không hợp tác, trả mọi việc về y nguyên tình trạng cũ cho bà Thu Hạnh. Lý do mà ô Thắng đưa ra là: 1) Bà Hạnh gặp riêng ô Thắng, đề nghị bãi bỏ Hội Đồng Quản Trị, chỉ còn bà và ô Thắng 2) Hồ sơ khai thuế của trường cũ không có cơ sở nên khó được chính quyền chấp thuận. 3) Bà Hạnh đã mượn tiền một người quen (đồng thời cũng là người quen của BPSOS) với hình thức giống như là gây cho người kia sự tin tưởng rằng trường của bà Hạnh sẽ hoạt động tại trụ sở của BPSOS.

3-Sau đó, bà Hoàng Hoa chuyển thư trả lời của bà Thu Hạnh. Coi tại đây: Bà Thu Hạnh trả lời ô Nguyễn Đình Thắng. Tiếp theo bà Hoàng Hoa trưng một số chứng cớ từ bà Thu Hạnh.

Tóm lược thư này: bà Thu Hạnh trưng 4 chứng cớ.

1-Chứng cớ 1: Trường của bà Thu Hạnh expire từ December 2014-December 2015.

2-Chứng cớ 2: Trường Super Hair’s Beauty Academy vẫn trong tình trạng họat động.

3-Chứng cớ 3: bà Hạnh nói rằng ô Nguyễn Đình Thắng tự động chuyển tên Giám đốc từ bà Thu Hạnh sang Trang Khanh Trần.

4-Chứng cớ 4: bà Hạnh là chủ nhân cái công ty mà “ô Thắng đã sang tên và đoạt cả chủ quyền

Xem đầy đủ tại đây: Bà Hoàng Hoa trưng 6 chứng cớ của bà Thu Hạnh

4– Tiếp theo bà Holly Ngô viết một bài. Có lẽ bà Holly Ngô là người cộng tác với BPSOS nên mail của bà cho thấy bà biết khá nhiều chuyện. Xem tại đây: Bà Holly Ngô nêu một số câu hỏi cho bà Thu Hạnh. Cựu Đại tá, nhà báo Nguyễn Đạt Thịnh, khi thấy bà Holly Ngô gửi mail, ô Thịnh cho rằng Holly Ngô là Nguyễn Đình Thắng nên viết bài mạ lị ô Thắng thậm tệ. Hoàng Ngọc An bèn viết bài nhận xét về ô Thịnh. Xem tại đây: Hoàng Ngọc An nhận xét về lá thư ô Nguyễn Đạt Thịnh gửi bà Holly Ngô.

5-Trả lời những chứng cớ từ bà Thu Hạnh, ông Nguyễn Đình Thắng trưng một số chứng cớ từ ông.

Tóm tắt như sau: 1-Chứng cớ 1 của bà Thu Hạnh, theo ô Thắng, không phải là trường bà Hạnh đang hoạt động mà là giấy phép cho hoạt động tại trụ sở của BPSOS. 2– Chứng cớ 2 bà Thu Hạnh trưng để cho rằng bà bị sang đoạt, ông Nguyễn Đình Thắng chứng minh rằng bà Thu Hạnh đã cạo sửa trên bản gốc nhưng bà Hạnh lại quên bôi phần 2 nên trong bản báo cáo với chính quyền, bà Thu Hạnh vẫn là director. 3-Ông Nguyễn Đình Thắng cũng trưng mails cho thấy trường của bà Thu Hạnh không đạt yêu cầu để xin financial aid từ chính phủ cho học viên. 4-Ô Nguyễn Đình Thắng cũng trưng chứng cớ cho thấy bà Thu Hạnh chỉ là theo học lớp “xin học bổng của liên bang”. 5-Ô Thắng cũng trưng chứng cớ từ bà B, người đã cho bà Thu Hạnh vay 20,000 MK chỉ vì bà Thu Hạnh nói rằng trường bà sẽ hoạt động ở trụ sở của BPSOS.

Xem đầy đủ tại đây: Ô Nguyễn Đình Thắng trưng chứng cớ phản bác lại chứng cớ của bà Thu Hạnh

6-Tiếp đó, ông Nguyễn Đạt Thịnh, thay vì xin lỗi đã chụp mũ bà Holly Ngô là ô Nguyễn Đình Thắng rồi từ đó mạ lị ô Thắng (người chỉ đáng tuổi con ô Thịnh) thì ông tiếp tục gửi thư và cho biết ông đã tìm được lối thoát. Lối thoát đó theo ông, do cựu Trung Tá Paul Vân cung cấp. Một lần nữa, Hoàng Ngọc An lại nêu nhận xét trên lá thư này của ô Thịnh. Đồng thời trên net, nhiều người cũng cho biết tài liệu ô Thịnh (tức nhận từ Paul Vân) đưa ra để chụp mũ BPSOS gian lận năm 2008 trong chương trình “Chống nạn buôn người”chỉ là những “recommendations”, những thủ tục mà “funder” ( ở đây là chính phủ) đòi hỏi người nhận “fund” phải giải trình. Coi tại đây: Hoàng Ngọc An nhận xét về ‘Lối Thoát” của ô Nguyễn Đạt Thịnh.

Tóm lại, đây là ý kiến cá nhân của Hoàng Ngọc An :

1-Bà Tôn Nữ Hoàng Hoa và ô Nguyễn Đạt Thịnh nên cố gắng vận động bạn bè giúp bà Thu Hạnh đưa vấn đề ra luật pháp.

2-Bà Tôn Nữ Hoàng Hoa và ô Nguyễn Đạt Thịnh, tự hậu trong tương lai, nên cố gắng liên lạc với “người thứ hai” bằng thư riêng, điện thọai để có đủ “ hai tiếng nói” trước khi viết bài tung net để khỏi làm cộng đồng bị xáo trộn. Chỉ sau khi gửi thư riêng 3 lần mà không có hồi đáp, thì hãy tung net.

3-Để giúp netters hiểu rõ ràng, hầu quyết định có nên gửi tiền giúp bà Thu Hạnh hay không, qua lá thứ thứ hai của ô Thắng, với các chứng cớ phản bác lại chứng cớ bà Hạnh, nếu được, xin bà Thu Hạnh cho các netters biết:

1-Bà có tẩy xóa tài liệu 1 không?

2-Bà có xin gặp ô Thắng nhiều lần mà không được không? Cuối cùng phải nhờ ô Trần Tử Thanh giúp, bà mới gặp được ô Thắng để đề nghị hợp tác?

3-Có phải sau 4 tháng qua lại, toàn bộ mọi người trong HĐ Quản Trị đã rút và hồ sơ của bà trở về nguyên trạng như cũ?

4-Bà có tham dự buổi họp đổi tên phải không?

5-Trong Annual Report mà bà ký vào July 2014, phần số 2, director vẫn là bà. Vậy vì sao bà cáo buộc ô Nguyễn Đình Thắng sang đoạt chủ quyền?

6-Trong các tài liệu chứng cớ từ phía ô Nguyễn Đình Thắng, cái nào là không đúng theo bà?

Hoàng Ngọc An 9/2014

Tài liệu 1 của bà Thu Hạnh, theo ô Thắng có dấu tẩy xóa. Đồng thời bà Hạnh quên không xóa tên bà vẫn là Director

Tài liệu 2 là bản gốc của tài liệu 1, theo ông Nguyễn Đình Thắng thì bà Hạnh đã xóa tên mọi người. Tài liệu này đúng không bà Hạnh?

Tài liệu 5, cho thấy trường bà không đạt tiêu chuẩn xin Financial Aid. Cho hỏi, tài liệu này đúng không thưa bà Hạnh?

This entry was posted in Thời Sự. Bookmark the permalink.

4 Responses to Tài Liệu bà Thu Hạnh v/s Nguyễn Đình Thắng- Tháng 8-2014

  1. Pingback: Hoàng Ngọc An-Phản biện bài số 2 của Hữu Nguyên ( viết về ô Nguy ễn Đình Thắng) |

  2. Pingback: Hoàng Ngọc An -Thơ gởi ô bác sĩ già ở xa ( 3 vụ liên quan TS Ngu yễn Đình Thắng) |

  3. Pingback: Hoàng Lan Chi -ACF, nhóm Tinh Thần Hào Kiệt, Thế Hệ Một Rưỡi, các em là ai? Oct 2016 |

  4. Pingback: Hỏi Đáp về vài thành công của BPSOS-Nguyễn Đình Thắng, Aug 7, 20 19 |

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s