Xin cho ý kiến về vụ Gia Long Nam CA

Quý Anh Chị

Quý Anh Chị biết Hoàng Lan Chi là Gia Long nên có gì dính líu đến GL là gửi. Xin cảm ơn nhé. Trong vụ bầu cử Nam CA, quý anh chị có gửi bài viết của Viễn Đông rồi youtube, HLC đã xem đầy đủ. Hôm qua, HLC fw bài viết trả lời của Ngọc Long, liên danh Hài Hoà và có hỏi xin ý kiến quý anh chị. Tuy thế vài vị có vẻ đọc nhanh nên hiểu lầm, lại đi cho ý kiến về GL và Minh Khai! Sự việc này đã được giải quyết dứt điểm rồi. Nghĩa là ĐH GL Thế Giới tại VA vào 2015, thì các em Gia Long và có dính Minh Khai sẽ được đón tiếp như một thân hữu và không tham gia văn nghệ gì cả. Còn bài dưới đây là về vụ bầu cử Ban Quản Trị Hội GL Nam CA cho nhiệm kỳ 2014-2016. Sự tranh cử đã không được đứng đắn. Mục đích của Ban Quản Trị đương thời và cũng là LD Minh Tâm, là muốn loại liên danh Hài Hoà với 2 lý do. 2 lý do này đã không được Trưởng Ban Bầu Cử cứu xét. Thay vì đưa sự việc đến hỏi ý kiến GS cố vấn (Thầy Hoàng Huyên hay còn vài vị GS khác), hoặc nếu cần, hỏi ý kiến GL Thế Giới thì Ban Quản Trị (Minh Tâm) đã mời cộng đồng và truyền thông báo chí đến trong ngày bầu cử của Hội. Trước đó, Ban Quản Trị đã có hành động là ra văn bản bãi nhiệm Trưởng Ban Bầu Cử với chữ ký của 1 GS Cố Vấn (bà Huệ Khanh) và ba cựu hội trưởng. TB Bầu Cử, chị Võ Kim Thoàn đã “bác” mail này, cho là bất hợp lệ không có trong nội quy và vẫn tiến hành bầu cử như đã định. Ban Quản Trị và LD Minh Tâm vẫn đến dự ngày bầu cử nhưng đã chuẩn bị kế hoạch: song song với việc mời tổ chức cộng đồng và truyền thông báo chí đã có kế hoạch “ignore” chị Kim Thoàn (TB bầu Cử) , cướp quyền phát biểu và cướp micro, gây ra tình trạng hỗn loạn, khiến ký giả VB đã ví là “chợ cá”. Cảm tình viên của LD Minh Tâm cũng chuẩn bị sẵn và trưng dẫn hai poster lớn với những phát biểu, gây ngộ nhận cho vài vị trong cộng đồng cũng như truyền thông là liên danh Hài Hoà dính líu đến cs, dính líu đến Minh Khai.

Nay qua Thư Ngỏ của Ngọc Long, (liên danh Hài Hoà) thì Hoàng Lan Chi muốn hỏi quý anh chị cho ý kiến về những điều chính sau đây:

1-Khi có điều gì không hiểu thì sẽ gọi điện thọai/gửi mail hay đem mọi việc ra “public”? (HLC muốn nói đến trường hợp GL đêm- MinhKhai Nghinh Xuân, tức Phiến Đan, vợ ông Nguyễn Xuân Vinh khi chị biết rất rõ Ngọc Long-Quế Hương nhưng đã không hỏi trực tiếp chuyện chị “nghe ngóng” mà đem ra “public”.

2-Khi có người tố cáo vấn đề liên quan đến liên danh tranh cử mà Trưởng Ban Bầu Cử không cứu xét thì sự việc sẽ được đem lên “cấp cao” hơn, ví dụ Giám Sát hay Ban Cố vấn hay Gia Long Thế Giới hay đem ra nhờ cộng đồng và truyền thông báo chí xử? HLC đã gửi mail 2 lần cho (GS Huệ Khanh-Hoàng Huyên) cũng như 2 lần cho Hội Trưởng Hồng Loan, Ban Quản Trị NK 2012-2014 để hỏi về thủ tục này nhưng không nhận được hồi đáp.

3) Là người quốc gia, khi nghe thấy ai đó tố cáo một vấn đề liên quan đến lằn ranh quốc cộng thì TIN NGAY LẬP TỨC hay phải cẩn trọng? Nghĩa là nếu quan tâm, thì có nghĩa vụ tìm hiểu sự thật, lắng nghe tiếng nói của cả đôi bên, hỏi đích danh cả người tố cáo và cả người bị tố để không rơi vào âm mưu của ai đó?

Hoàng Lan Chi

Tài liệu lưu trữ

1-Mail Hoàng Lan Chi gửi hai GS Huệ Khanh và Hoàng Huyên về việc thứ tự giải quyết khiếu nại và không được hồi đáp:

https://dl.dropboxusercontent.com/u/89792831/GiaLong/NamCali/HueKhanhHoangHuyen3.mp3

2-Mail Hoàng Lan Chi gửi đương kim Hội Trưởng và cũng là liên danh Minh Tâm, chị Hồng Loan, và cũng không được hồi đáp:

https://dl.dropboxusercontent.com/u/89792831/GiaLong/NamCali/HLCToHongLoan.doc

3- Vài cảm nghĩ của GL Tuý Hương sau khi xem youtube về ngày bầu cử của freevn.net

https://dl.dropboxusercontent.com/u/89792831/GiaLong/NamCali/TuyHuongVaiCamNghi.doc

4-Thư Ngỏ của GL Ngọc Long (LD Hài Hoà) về vụ bầu cử:

https://dl.dropboxusercontent.com/u/89792831/GiaLong/NamCali/ThuNgoNgocLong.doc

This entry was posted in Thời Sự. Bookmark the permalink.

1 Response to Xin cho ý kiến về vụ Gia Long Nam CA

  1. Pingback: Mấy “Con Ranh” Gia Long |

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s