Nhân vật cộng đồng -Việt Nguyên

Việt Nguyên, cựu hs CHU VĂN AN, cộng tác với báo Ngày nay Houston trong mục “Từ bàn viết”.

VN đã  viết bài “Tạ Lỗi Thầy Cô” đăng trong đặc san Chu Văn An “toàn cầu” (chữ của nhóm Chu Văn An tổ chức) và đã dấy lên vài phản đối vì nội dung. Một số cưu dân CVA hời hợt thì cho rằng “ không có gì, chỉ là chuyện học trò nghịch ngợm”. Một số vị CVA khác, cũng như vài cựu dân Gia Long, Trưng Vương khác, thì có nhận xét khác hẳn. Họ cho rằng ông Việt Nguyên đã làm xấu danh tiếng trường CVA vì bài viết có tính cách “hỗn xược” mạ lị thầy giáo cũ của ông. Vài người bực bội nhưng không muốn viết. Ông Nguyễn Khánh Do, một cựu dân CVA đã viết. Hoàng Lan Chi tiếp tay gửi bài ông Trần Khánh Do. Sau đó vài thư trả lời từ ông Văn Khoa (Canada) hay bà Hồng Vân (Pháp) cho thấy ông Việt Nguyên là một người bị nhiều người chung quanh coi rẻ tư cách.

Dưới đây là ý kiến của ông Nguyễn Khánh Do, một cựu học sinh Chu Văn An đồng thời cũng là một cựu giáo sư Gia Long. Sau khi nhận được bài của ông NKDo, vài người đã cho ý kiến. Xin coi tài liệu về Việt Nguyên ở link dưới đây:

http://wp.me/p3ykCM-4x

Hoàng Ngọc An

This entry was posted in Nhân Vật Cộng Đồng. Bookmark the permalink.

1 Response to Nhân vật cộng đồng -Việt Nguyên

  1. Pingback: Nhân Vật Cộng Đồng | Chúng Tôi Muốn Tự Do

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s