BĐQ Đòan Trọng Hiếu về vụ ra mắt sách của Sơn Tùng tại VA ngày 1 6-11-2013

Kính thưa:

– Quý chiến hữu.

– Ô. Đoàn Hữu Định chủ tịch Cộng Đồng Việt Nam Washington DC

– Ô. Tạ Cự Hải Chủ tịch Liên Hội CCS vùng Washington DC

Ông Sơn Tùng là một nhà văn sống tại vùng Washington DC, Ngày 16-11-2013 sắp tới đây ông sẽ có một buổi ra mắt sách tại vùng này. Trước khi quý chiến hữu đến dự buổi ra mắt sách, chúng tôi kính mời quý chiến hữu đọc đoạn viết dưới đây trong bài viết “ Con ngựa thành Troie” của nhà văn Nguyễn Thiếu Nhẫn về một sự kiện ông Sơn Tùng đã lăng nhục Lá Cờ Vàng, tôi xin trích nguyên văn

Xin thưa đó là những phát biểu vô ơn và vô liêm sỉ của ông Sơn Tùng qua việc trả lời email cho nhà thơ Ngô Minh Hằng về một bài viết của bà này:

“Lá cờ vàng chết từ 75 rồi thế mà đến bây giờ người ta vẫn lấy lá cờ ấy ra để tranh cãi làm ngăn cách lòng người. Đã thế, còn lấy cờ phủ lên những đống thịt thối”.

Tưởng không có lời phát biểu nào vô ơn và vô liêm sỉ như những lời phát biểu này. Phải nói đây là một lời phát biểu “cùng hung, cực ác” mà ngay chính bọn VC cũng chưa có tên nào phát biểu như thế! ( Trích nguyên văn)

Với những lời phát biểu trên của ông Sơn Tùng, chúng tôi xin được đặt câu hỏi với ông Đoàn Hữu Định chủ tịch Cộng Đồng Việt Nam Washington DC và phụ cận, và ông Tạ Cự Hải chủ tịch Liên Hội Cựu Quân Nhân vùng Hoa Thịnh Đốn là:

Quý ông nghĩ sao về lời phát biểu vô ơn và vô liêm sỉ của ông Sơn Tùng?

Quý vị là những người đang lãnh đạo trong cộng đồng, chúng tôi mong được quý vị trả lời để làm sáng tỏ sự việc trên.

BĐQ Đoàn Trọng Hiếu

This entry was posted in Thời Sự. Bookmark the permalink.