Phúc Linh-Nhận xét về thái độ dân cử Cao QuangÁnh và Hoàng Duy H ùng

LGT: Phúc Linh từ Texas viết về thái độ của Dân Biểu Cao Quang Ánh và Nghị viên Hoàng Duy Hùng

Một, đến Việt Nam với nghi thức ngoại giao và đã từ chối không làm cầu nối cho cộng sản

Hai, đến Việt Nam với tư cách gì không biết nhưng lại đến nhà chủ tịch Vc và sẵn sàng làm mọi cho vc

Tôi lại đang tự hỏi những người ủng hộ cho Hoàng Duy Hùng như Pv đài RFA (bà HV), nhà văn VTĐĐ, giờ này đang ở đâu, còn tiếp tục ủng hộ cho HDH nữa chăng? Dương Phục đã bày tỏ thái độ không cùng phe với Hoàng Duy Hùng nữa.

Hoàng Ngọc An

This entry was posted in Thời Sự. Bookmark the permalink.