TL về vụ Nguyễn Đạc Thành ( Bông hồng trên mộ hoa ng) ( 2010 và 2013)

Báo Túm Tháng 3-2013- Nguyễn Đạc Thành cùng Vc Nguyễn Thanh Sơn và vụ Nghĩa Trang Quân Đội cũ

Nguyễn Đạc Thành cũng chính là kẻ trong vụ “Bông Hồng Trên Nấm M ộ Hoang” tại Úc năm 2010

Tổng Hội CQNVNCH Úc- tuyên cáo về việc ô Nguyễn Đạc Thành ( gây quỹ Bông hồng trên nấm mộ hoang)- May 2013

CĐNVTD Úc Châu thông báo phản đối việc gây quỹ của Nguyễn Đạc Thành ( Bông hồng trên nấm mộ hoang)-2010

Đỗ Ngọc Uyển-VIỆT CỘNG TU BỔ NGHĨA TRANG QUÂN ĐỘI BIÊN HOÀ: MỘT ÂM MƯU PHÁ HOẠI DI SẢN LỊCH SỬ CỦA QUỐC GIA

Lão Móc- Lưng lính “chùa” sao, cứ lụi hoài?

Lão Móc- Những Kẻ Hút Máu TPB, Tử Sĩ VNCH ( vụ Nguyễn Đạc Thành trả lời báo NV- nghĩa trang Quân Đội cũ

Lão Móc- Thực Tâm hay Trò Mèo Khóc Chuột ( vụ thăm viếng Nghĩa T rang Quân Đội

This entry was posted in Thời Sự. Bookmark the permalink.

2 Responses to TL về vụ Nguyễn Đạc Thành ( Bông hồng trên mộ hoa ng) ( 2010 và 2013)

  1. Pingback: Bản tin HNA số 11-(Kim Tuyến tuyệt vời-Xem lại vụ Nguy ễn Đạc Thành-Trách nhiệm, quyền hạn của toàn q uyền Úc-VN sẽ ra sao khi VC dâng nước cho Tàu-Những điều nên biết về Trump)-August 8, 2016 |

  2. Pingback: Bản tin HNA 15 ( Vị thế phi chính trị của toàn quyền Úc là gì-ô Đinh Hùng Cường vi phạm luật bầu cử- Ai là CT cộng đồng trên 20 năm- Vc trở mặt với Úc sau khi vòi được 228 triệu MK |

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s